Mentorydelser

Mentor med speciale i coaching og ergoterapi

Min grundlæggende overbevisning er, at alle mennesker ønsker at være så aktive som muligt i deres liv og gøre alt hvad de kan for at opnå dette. I mit arbejde som mentor og underviser bekræftes jeg dagligt i dette.

Coachende tilgang og ”ressource spotter”

Min coachende tilgang og terapeutfaglige baggrund gør, at jeg kan spørge ind på en måde, der skaber tillid og genererer motivation og ejerskab hos den ledige. Jeg sikrer mig at hun føler sig set og hørt, fordi vores relation er alt afgørende for et godt resultat.
En af mine vigtigste opgaver er at være ”ressource spotter” og få afdækket hvilke ressourcer den ledige besidder og hvordan de udvikles yderligere. Rammerne for og formålet med indsatsen skal være helt tydelig, men borgeren skal samtidig kunne mærke at der er plads til individuelle forskelle.
Jeg tilbyder redskaber til at fokusere på en ”nyttig” tankegang; en der støtter vedkommende i at foretage meningsfulde og værdibaserede hverdagshandlinger, der gavner og medvirker til at hun generobrer troen på sig selv, og får taget konkrete skridt i retning af en beskæftigelsesrettede indsats.
Vi laver realitetschecks regelmæssigt, så det bliver klart, hvad der kan lade sig gøre ift fremtidig beskæftigelse. Den lediges forventninger om fremtidig beskæftigelse og praktikmuligheder står ofte ikke mål med den aktuelle formåen. Her arbejder vi med omidentifikation og accept, så hun ser sig selv som handlekraftig på trods af de udfordringer der måtte være.

Andre redskaber

Med min sundhedsfaglige baggrund er jeg vant til at arbejde tværfagligt og tænke helhedsorienteret og klientcentreret. Jeg har en struktureret og analytisk tilgang til opgave udførelse og dokumentation.
Jeg benytter følgende redskaber efter behov:

  • COPM bruges til at måle en persons egen opfattelse af sine problemer ifm aktivitetsudøvelse (også over tid). Læs mere : http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ny-version-af-copm-paa-dansk.
  • SMART målsætning og løbende opfølgning af indsatser(delmål) henimod målet. Progressionen følges tæt.
  • Funktionsevne vurdering.
  • AMPS: Med denne viden kan jeg belyse borgers motoriske og procesmæssige færdigheder i aktivitetsudførelsen, underbygge det med klientens egne udtalelser og indhente oplysninger til brug for øvrige vurderinger, aktivitetstræning og mentorarbejdet generelt.
    Testen kan bruges til alle målgrupper i jobcenter regi. Den udføres kun af ergoterapeuter.
    Læs mere her: http://www.amps-danmark.dk/da/76823-The-Assesment-of-Motor-and-Process-Skills.

Via coachende samtaler, mit trænede blik og specifikke vurderinger kan jeg afdække hvilke udfordringer og ressourcer den ledige har ift. at klare basale hverdagsaktiviteter og opgaver i praktik eller job. Sammen vurderer vi hvad der skal til for at kunne håndtere disse udfordringer. De kan både være af mental, fysisk eller social karakter.

At følge klienten ud i praktik

Når jeg følger den ledige ud i praktik støtter jeg vedkommende i at opbygge ny arbejdsidentitet, så det ”at gå på arbejde” får en synlig plads i hverdagen igen og føles godt og balanceret. Arbejdet kan også bestå i at observere og vurdere arbejdspladsens indretning, pågældendes opgaver og den måde de løses på. Dette inkluderer bla arbejdsstillinger, kompenserende tiltag og ofte nye mentale strategier. Oplysningerne videregives til virksomhedskonsulent og sagsbehandler.

berit.jpg

En aktiv tilgang

Jeg har en aktiv tilgang til mentorrollen både mentalt og fysisk. Det betyder at jeg involverer mig, giver af mig selv, og deltager fysisk aktivt i opgaver efter behov. Samarbejdet med borgeren kan foregå i naturen, da fysisk aktivitet fremmer refleksionsevnen.
Hvis der skal støttes op om hverdagen forud for praktik, så er det her samarbejdet starter. Det kan handle om at udfærdige skemaer til struktur af dagens opgaver eller støtte op om lægesamtaler eller træningstilbud.

Jeg er kendt for at have tålmodighed, udvise empati og forståelse, sætte passende grænser og vægte en positiv og anerkendende tilgang til mine klienter.