Forandringsforløb


Lyngby-Taarbæk Kommune valgte mig
for at opnå støre resultater.

Læs nedenfor hvordan mine resultater har vist sig at virke.

Forandringsforløbet bygger på et tæt samarbejde mellem koordinerende sagsbehandlere, underviser, tværfaglige samarbejdspartnere samt kursister. Min erfaring fra Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at kursisterne på baggrund af viden, værktøjer og et tillidsfuldt miljø, motiveres til at tage større ejerskab af eget ressourceforløb.

 

Hvad får jobcentret ud af det?

 • Et mere effektivt samarbejde med den enkelte kursist omkring indsatsplanen, fordi der er skabt større vilje, evne og parathed til at gå i dialog og tage ejerskab
 • Større og nuanceret viden om den enkelte borger, fordi det sociale fællesskab og undervisningen på holdet giver mere trygge og åbne borgere
 • Styrket relation til kursisterne, fordi konteksten er afslappet, sagsbehandlerne har en anden rolle og byder ind med både faglige og personlige erfaringer i undervisningen. Sagsbehandlerne viser andre sider, end kun at være myndighedsperson. Omvendt viser kursisten nye sider af sig selv, og værdsætter ægte deltagelse og interesse fra egen sagsbehandler.
 • Når sagsbehandlerne deltager i undervisningen på skift, skabes der en platform af tillid og fælles viden, som kursist og sagsbehandler kan bygge videre på i senere samtaler.
 • Læs mere om sagsbehandlernes egne udtalelser på:
  http://www.cabiweb.dk/ressourceforloeb/case-ressourcevaerksted/

 

Hvad får kursisterne ud af forandringsforløbet:

 • Trænet evnen til mundtlig og skriftlig refleksion via dialog og logbog
 • Nye perspektiver og muligheder ift. deres egen rolle som samarbejdspartner i jobcentret
 • Mulighed for at træffe informerede valg på trods af magtasymmetri i samarbejdsrelationerne.
 • Troen på at de selv kan skabe ændringer ved at tage et skridt af gangen ift. udfyldelse af indsatsplanen
 • Fornyet indsigt i egen viden, erfaring, kompetencer og drømme. Forandringsforløbet betyder at de får en tro på, at de har kompetencer og kan blive en reel arbejdskraft for en fremtidig arbejdsplads eller kan påbegynde uddannelse
 • Bevidstgørelse om iboende styrker, der bringes i spil i undervisningen og i individuelle samtaler
 • Ejerskab for egen situation, den beskæftigelsesrettede indsats og jobmatch.
 • Medbestemmelse af indhold i undervisningen. Det motiverer til deltagelse og ejerskab
 • Peer learning – erfaring og konkret vidensdeling, og dermed følelsen af at kunne hjælpe andre samt – ”Jeg er ikke den eneste med disse udfordringer”
 • Spejling af egen situation, tanker, følelser og adfærd i andre deltagere
 • Forbedret relation til egen sagsbehandler
 • Socialt fællesskab og frirum
 • Læs her hvad kursisterne selv siger om forløbet.

 

Tilrettelæggelse af forløb og indhold

Undervisningen består både af valgfrie og obligatoriske emner, der går hånd i hånd med indsatsplanen.

De obligatoriske emner skal give kursisterne en forståelse for, hvorfor de deltager på det pågældende forandringsforløb og hvordan det skal ses i sammenhæng med indsatsplan og ressourceforløb. Besøg af virksomhedskonsulenter kan mindske frygt og skabe relationer, der gør det nemmere for kursisterne at se sig selv på arbejdsmarkedet. Personligt arbejde med bla viden, erfaring og kompetencer skaber ny forståelse for ressourcer, identitet og udvikling af arbejdsevne.

De valgfrie emner bestemmes af kursisterne selv på 1.undervisningsdag, og vælges med udgangspunkt i deres behov.
Her kan ekspertviden fra tværfaglige samarbejdspartnere f.eks indenfor økonomi, sundhed eller bolig socialt arbejde stilles til rådighed, så kursisterne kan træffe informerede valg.

Mere brede emner som f.eks kommunikation, målsætning, vaner, netværk, robusthed, selvværd og styrker giver kursisterne mulighed for at reflektere på et dybere niveau over egne behov, overbevisninger, frygt og mønstre. Her gemmer sig ofte forhindringer ift. at nærme sig en beskæftigelsesrettet indsats.

Generelt om indholdet kan siges, at alle emner tilrettelægges på en måde der støtter kursisterne i aktiv deltagelse, reflektion, og handleplan – mundtligt som skriftligt og understøttes af logbog og indsatsplan.

Alt afgørende for forløbets succes er, at kursisterne mødes af sagsbehandlere og underviser, der ønsker at skabe tillidsfulde relationer, da dette giver dem mod på at dele deres personlige og faglige udfordringer.
I et trygt undervisningsmiljø og med respekt for at kursisten er ekspert på eget liv, vil vedkommende erfare, at selvdefinerede mål og delmål er de mest motiverende og bæredygtige. Som professionel skal man turde vente med at stille sin faglige ekspertise til rådighed, indtil kursisten er parat til selv at formulere punkter til indsatsplanen.

Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes mentale, fysiske og sociale funktionsniveau generelt og på selve dagen, hvorfor der indlægges pauser og muligheder for hvil efter behov.

 

Differencieret indsats til kursister

Tilbydes til kursister der:

 • har været fraværende fra obligatorisk undervisning, og behøver støtte til at arbejde med den viden resten af holdet har fået. Dette sikrer en rød tråd i forløbet.
 • udtrykker ønske om at arbejde med egne mål ift undervisningsemnerne.

 

I undervisningen bruger jeg følgende kompetencer

 • Mange års undervisningserfaring, hvor motivation, læring og refleksion har været omdrejningspunktet
 • 22 års erfaring som ergoterapeut med genoptræning af borgere med fysiske og psykiske udfordringer, herunder vurdering af funktions- og arbejdsevne.
 • Flere års erfaring som mastercoach fra Manning Inspire.
 • Undervisning der bygger på bla coaching metoder, den anerkendende tilgang, motivations- og læringsteorier, self-efficacy, empowerment, ergoterapi teori og positiv psykologi/resiliens.
 • Kreativt og fleksibelt undervisningsmateriale tilpasset bla holdstørrelse, funktionsniveau og læringsstile
 • Jeg er et struktureret og systematisk menneske. Det betyder at jeg altid ved hvor hver deltager, og gruppen, er i forløbet, og hvilke ting der vil bringe dem det næste skridt i den rigtige retning.
 • Jeg ved, at min empatiske tilgang, vedholdenhed og mit humør betyder at jeg kan støtte og udvikle borgere til at blive mere aktive og ansvarlige.
  Dette betyder, at jeg også anvender mine personlige spidskompetencer: at møde alle i øjenhøjde, tro på dem, og starte arbejdet ud fra den platform de står på.

Jeg har i knap 2 år skabt resultater med Jobcentret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan hentes referencer hos koordinerende sagsbehandler Hanne Kolters. Jobindsats for rehabilitering, tlf. 45 97 34 83, email: hako@ltk.dk, eller afd.chef Dorte Jarratt, email dlr@ltk.dk
Kontakt mig gerne for yderligere information.